Imperfection666

13 tekstów – auto­rem jest Im­perfec­tion666.

To niesa­mowi­te, że w jed­nej oso­bie mieści się cały świat... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 kwietnia 2013, 19:57

Chy­ba zbyt często za­pomi­nam, że oprócz Nas is­tnieje też nor­malny świat. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 listopada 2012, 16:45

* * *

Na­dej­dzie ta­ki dzień
gdy mas­ki zdjąć będzie czas
i ujaw­nią się ska­mieniałe głowy
bez wy­razu bez przejęcia
ot zwykłe posągo­we twarze
kruszejące z po­wodu bra­ku powietrza 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 czerwca 2011, 13:06

Modlitwa

Cza­sami błądzę
i nie wiem dokąd zmie­rza życie me.
Czy wciąż jestem?
Czy już nie ma mnie?
Dokąd udać się mam?
Czy jest jeszcze ktoś?
Czy zno­wu zos­tałem sam?

Po­wiedz Boże,
czy na przekór wszystkiemu
z całych sił żyć,
niez­wyczaj­nie być?

Na­bieram po­wiet­rza w płuca
i z całą mocą proszę:
nie pozwól bym stał się ta­ki jak oni
mój Boże! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 czerwca 2011, 11:31

* * *

Nie ma życia
pus­te ciała płoną
nag­le krzyk
nag­le zgrzyt
płaczący nies­woimi łzami
przyrze­kają żyć pełnią indywidualności
lecz nie ma li­tości
nie ma odkupienia
za­pat­rze­ni w próżnię
przeo­czy­liście czas wasze­go zbawienia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 czerwca 2011, 20:53

Mam wewnętrzną pot­rzebę po­mocy in­nym, na­wet kosztem włas­nym... To się chy­ba na­zywa po­wołanie.
Ce­le, priory­tety, za­sady, marze­nia, wszys­tko się zmienia... A to chy­ba na­zywa się do­ras­ta­nie. Praw­do­podob­nie do­ras­tam.
Wreszcie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 stycznia 2011, 17:09

Cza­sami wys­tar­czy od­po­wied­nie nas­ta­wienie i oka­zuje się, że da­ny prob­lem jest dziecin­nie pros­ty, a wy­dawał się ta­ki ol­brzy­mi, bo sa­mi go ta­kim stworzyliśmy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 października 2010, 22:00

Na sa­mym szczy­cie góry tańcz i niech cały ten pus­ty świat z zaz­drości aż zaczer­wieni się! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 maja 2010, 16:39

Ach te do­rosłe, ludzkie ser­ca niepa­miętające młodzieńczej wiary w wiosnę je­sienną porą ... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 6 kwietnia 2010, 18:02

Z dnia na dzień ma­my so­bie co­raz mniej do powiedzenia...
Oby nie zniszczyła nas ta przeklęta rutyna. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 stycznia 2010, 15:28

Imperfection666

„Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z własnej głupoty, albowiem będą mieć ubaw do końca.”

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Imperfection666

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność